Mesiac fotografie 2017

O festivale

Čo prinesie 27.ročník medzinárodného festivalu Mesiac fotografie?

Festival Mesiac fotografie v Bratislave sa stal už stabilným partnerom Európskeho Mesiaca fotografie, ktorý sa od roku 2004 každoročne organizuje v Paríži, Viedni, Berlíne, Aténach, Budapšti, Luxemburgu a Ľublane. Dramaturgia festivalu sa u nás každý rok orientuje najmä na stredo a východoeurópsku fotografiu, avšak spomedzi tridsiatich fotografických výstav každý rok prináša svetovú hviezdu. Tento ročník to bude americký fotograf Bruce Gilden, rodák z New Yorku, patriaci medzi svetovú špičku v pouličnej fotografii. Gilden pracuje päť desaťročí na uliciach hlavných miest a je originálny svojim energickým štýlom fotografovania a veľmi blízkym prístupom k svojim subjektom, preto je prezývaný aj ako “majster pouličnej ulice.” Názov jeho výstavy “Krásna katastrofa,” ktorú otvoríme v Dome umenia, je prevzatá z vyhlásenia Le Corbusiera o New Yorku, pretože takto nazval túto metropolu, kde sa Gildenovi podarilo zachytiť silné úprimné portréty, a vďaka nim priniesli tomuto členovi fotoagentúry Magnum celosvetovú slávu. V Stredoeurópskom dome fotografie bude otvorená kolektívna výstava fínskych autorov s názvom ,,Surreálny iluzionizmus,” ktorá pozostáva z 127 fotografických pohľadníc z minulého obdobia, ktoré divákov prenesú do začiatku 20.storočia, do značnej miery zapomenutej éry priemyselnej fotografie. V Galérií mesta Bratislavy sa predstaví španielsky umelecký fotograf Max Esteban a významný grécky dokumentárny fotograf John Demos. Exotiku prinesú aj turecký fotograf Mustafa Dedeoglu a jeho snímky z Istanbulu a indický fotograf Waswo X. Waswo charakteristický analógovou fotografiou so sépiovým tónovaním a kolorovanými fotografiami z indického sveta. Medzi domácimi umelcami sa predstaví už etablovaný fotožurnalista Boris Németh s aktuálnou sériou Homeland, ktorého fotografia sa stala hlavným vizuálom pre tohtoročný festival. Zaujímavé budú zábery zo série ,,Spartakiáda” od slovenského autora Pavola Meluša.

Medzi úplné novinky festivalu patrí otvorená výzva (OPEN CALL) na predkladanie fotografických sérií a po prvýkrát v histórií od vzniku festivalu tak dávame priestor začínajúcim, aj skúseným fotografom a rovnako chceme dať príležitosť novým, doposiaľ neobjaveným talentom, ktorí budú mať možnosť vystavovať na 27.ročníku festivalu Mesiac fotografie. Téma predkladaných fotosérií je otvorená pre všetky fotografické žánre, podmienkou je zaslanie 20 fotografií do 15.septembra 2017. Otvorenú výzvu zároveň spájame s Medzinárodnou prehliadkou portfolií, a vybraní účastníci ktorí zašlú svoje fotografické práce do otvorenej výzvy budú automaticky zaradení do ich vyhodnocovania. Najlepší sa budú môcť zúčastniť sprievodného podujatia bezplatne. Medzinárodná porota festivalu vyhlási víťazov “OTVORENEJ VÝZVY” v októbri 2017 a spomedzi najlepších prihlásených fotosérií vyberie 10 fotografov, ktorí budú zaradení do festivalového programu Mesiac fotografie 2017 a kolektívnej výstavy v “Galérií pod divadlom” a ich fotografie na výstavu budú vytlačené bezplatne. Hlavné sprievodné podujatie Medzinárodná prehliadka portfólií Portfolio review 2017 sa po ročnej prestávke bude opäť bude konať v spolupráci s viedenským festivalom Eyes On, a po prvýkrát v priestoroch Slovenskej národnej galérie. Už osemnásť rokov je vynikajúcou príležitosťou pre začínajúcich i pokročilých fotografov a umelcov prezentovať svoju tvorbu významným osobnostiam svetovej fotografickej scény.


Organizátor festivalu je FOTOFO / Stredoeurópsky dom fotografie

imageFOTOFO pôsobí od roku 1997 v oblasti fotografie a prezentuje kvalitnú fotografickú tvorbu nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Hlavným projektom občiankeho združenia FOTOFO je Stredoeurópsky dom fotografie, ktorý patrí medzi najaktívnejšie kultúrne inštitúcie v oblasti fotografie nielen v našom hlavnom meste, ale aj na Slovensku.  

Nasledovnými  aktivitami vytvárame unikátny multikultúrny priestor:

  • Výstavná činnosť– spravujeme 2 galérie a organizujeme 24 výstav ročne
  • Publikačná činnosť – vydávanie kníh o slovenskej fotografii - monografie,  náučná fotografická literatúra (Dejiny európskej fotografie), Fotonoviny
  • Knižnica – najväčšia verejne prístupná knižnica zameraná na fotografiu, obsahuje viac ako  2 500 knižničných jednotiek
  • Edukatívna činnosť – celoročne realizovaná prostredníctvom workshopov pre dospelých a deti pod vedením profesionálnych lektorov, počas letných mesiacov otvárame detské fotografické tábory
  • Zbierkotvorná činnosť – budovanie reprezentatívnej zbierky slovenskej fotografie od jej vzniku až po súčasnosť
  • Mesiac fotografie – medzinárodný fotografický festival určený pre verejnosť

Okrem hlavných aktivít organizujeme v galerijných priestoroch aj sprievodné podujatia – divadlá, literárne diskusie, premietanie fimov a fototribúny.

FOTOFO je zakladateľom ocenenia „Osobnosť fotografie“ a taktiež ocenenia „Fotograf roka.“

 

Mesiac fotografie 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012


Všetky plagáty festivalu Mesiac fotografie z minulých ročníkov