Mesiac fotografie 2017

Vstupné

PLATENÉ VÝSTAVY / PAID EXHIBITIONS

Ivan Matejka – Fotografia ako topografia vlastného mikrosveta / Photography as Topography of the Own Microworld:
(Slovenské národné múzeum – Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava)
4 € / 2,50 €

Paola Di Bello – Mnohoznačné priestory / Ambiguous Spaces:
(ZOYA Gallery, Erdődyho palác, Ventúrska 1, Bratislava)
3€

Max de Esteban – Binárny kód / Binary Code:
(Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, Bratislava)
4 €/ 2 €

Ateliér Gusztáv Matz:
(Stredoeurópsky dom fotografie, Múzeum fotografie, Prepoštská 4, Bratislava)
3€

Historické fotografcké techniky / Historical Photographic Techniques:
(Stredoeurópsky dom fotografie, Galéria Profil, Prepoštská 4, Bratislava)
3€

John Demos – Albánsko / Albania. Na hranici zmeny. 1990 – 1991 / On the Cusp of Change. 1990 – 1991:
(Galéria mesta Bratislavy, Pálfyho palác, Panská 19, Bratislava)
4 €/ 2 €

Robert V. Novák – Opustiť toto miesto / To Leave This Place:
(Galéria MEDIUM, VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava)
2€

Bruce Gilden – Krásna katastrofa / Beautiful Catastrophe:
(Dom umenia, Námestie SNP 12, Bratislava)
5€

Andrej Pirrwitz – Časopriestor / Timespace:
(Galéria Z, Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava)
2€

Nobuyoshi Araki – EroReal:
(Dom umenia, Námestie SNP 12, Bratislava)
5€

Mystika montáže – Fotografické pohľadnice zo začiatku 20. storočia / The Mystique of Montage – Photographic Postcards of the Early 20th Century:
(Stredoeurópsky dom fotografie, Galéria Martina Martinčeka, Prepoštská 4, Bratislava)
3€

Waswo X. Waswo – Ateliér v Rádžastháne / A Studio in Rajasthan:
(Stredoeurópsky dom fotografie, Galéria Profil, Prepoštská 4, Bratislava)
3€

Mustafa Dedeoğlu – Nadčasové veľkomesto Istanbul & Tváre / Timeless City Istanbul & Faces:
(ZOYA Gallery, Erdődyho palác, Ventúrska 1, Bratislava)
3€

Mariela Sancari – Moisés:
(Kaplnaka sv. Jána Evanjelistu, Františkánska 1, Bratislava)
2€

VSTUPY ZDARMA / FREE ENTRY EXHIBITIONS

Miloš Alexander Bazovský – Fotograf Bazovský / Bazovsky the Photographer
(Slovenská národná galéria – Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava)

Boris Németh – Homeland
(TVORIVô gallery and atelier, Bezručova 1, Bratislava)

Jana Ilková – Family Album
(Galéria Artotéka, Kapucínska 1, Bratislava

Vladimír Birgus – Tak mnoho, tak málo. Fotografie z let, kdy se tak mnoho muselo a tak málo smělo / So Much, So Little. Photographs from years when so much was demanded and so little was allowed
(Výstavná sála Univerzitnej knižnice v Bratislave, Michalská 1, Bratislava)

Judit Katalin Elek – Me Myself & I
(Balassiho inštitút – Maďarský inštitút v Bratislave, Palisády 54, Bratislava)

Yasena Popova – Mestský hmyz. Fotografický cyklus od Yaseny Popovej / Urban Insects. Photographic Series by Yasena Popova
(Bulharský kultúrny inštitút, Jesenského 7, Bratislava)

Lisl Steiner – Portréty z raja / Potraits from Paradise
(Rakúske kultúrne fórum, Astoria Palace , Hodžovo námestie 1/A, Bratislava)

Antonia Mayer – Beying Y
(Galéria F7, Františkánske nám. 7, Bratislava)

(Ne) zábavný park / (Un) Fanfair Town
(Poľský inštitút, Námestie SNP 27, Bratislava)

Dominika Gesicka – Toto nie je skutočný život / This Is Not Real Life
(Koncertná a výstavná sieň Klarisky, Farská 4, Bratislava)

Nikolay Kulebyakin – Rozvoj bezpodmienečného / Development of Unconditional
(Open Gallery, Baštová 5, Bratislava)

Nataša Segulin – V prístave / In the Harbour
(Veľvyslanectvo Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava)

Hans Madej
(Západná terasa Bratislavského hradu, Námestie A. Dubčeka 1, Bratislava)

Otvorená výzva Open Call
(Galéria pod divadlom, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20, Bratislava)

Almanach
(Art Books Coffee Baštová 6/B, Bratislava)