Mesiac fotografie 2017

AKO ZACHYTIŤ NÁLADU A ATMOSFÉRU NA FOTOGRAFII / HOW TO CAPTURE MOOD AND ATMOSPHERE IN YOUR PHOTO

Mustafa Dedeoğlu je jedným z najznámejších tureckých STREET fotografov... Mustafa Dedeoğlu is one of the most famous Turkish street photographers...

Lektor:
Mustafa Dedeoğlu

Dátum: 5. 11. 2017

Cena: 100 €
Workshop podporuje:
Veľvyslanectvo
Tureckej republiky

Počet účastníkov:
maximálne 12

Informácie
o dostupnosti miest
a prihlásenie:
Veronika Paštéková,
+421 905 12 71 85,
veronika.pastekova@
gmail.com

Workshop bude
tlmočený do
anglického, prípadne
slovenského jazyka.

Mustafa Dedeoğlu je jedným z najznámejších tureckých STREET fotografov. Narodil sa v Istanbule v roku 1978. Umelec vo svojich dielach kladie dôraz na kompozíciu, príbeh, ktorý chce vyrozprávať, emocionálnu hodnotu obrazu a jeho estetické kvality. Mustafa Dedeoğlu vystavoval v Rusku, Španielsku, Bosne a Hercegovine, Gruzínsku, Kosove, Macedónsku, Grécku, Spojených štátoch, Rumunsku, Litve, Iráne, Srbsku, Poľsku, Českej republike, Čiernej hore, Bielorusku a vo Francúzsku.

Téma masterclass:
Pre fotografov je často zložité odrážať náladu a atmosféru momentu. Mustafa Dedeoğlu vám poskytne informácie o tom, ako správne na svojich fotografiách zvečniť atmosféru – rovnako v zmysle teoretickom, ako aj v zmysle obyčajnej technickej zručnosti. Bude rozprávať o svojej osobnej ceste k fotografii aj o svojich skúsenostiach s fotografovaním.

Program masterclass:
Predstavenie autorovej cesty k fotografii a jeho uhla pohľadu na fotografiu (s videom).
Techniky a profesionálne rady:
• ako zachytiť náladu a atmosféru na fotografii
• spontánnosť vs. póza
• zváženie osvetlenia
• používanie blesku a ISO
• využívanie otvorenej clony
• scéna a prostredie
• zachytenie emócií
• zdôraznenie textúry
• editovanie fotografií
• vzhľad filmu a experimentovanie
s čiernou a bielou.

Posudzovanie portfólií:
Prehliadka domácich prác účastníkov, diskusia o prinesených fotografiách, rady do budúcna.

Lecturer:
Mustafa Dedeoğlu

Date: 5. 11. 2017

Price: 100 €

Number of
Participants:
max 12

Workshop is
supported by:
Embassy of the
Republic of Turkey in
Bratislava

Workshop will be
translated to English
Language or to Slovak
Language

Information
availability and
Registration:
Veronika Paštéková,
+421 905 12 71 85,
veronika.pastekova@
gmail.com

Mustafa Dedeoğlu is one of the most famous Turkish street photographers. He was born in Istanbul, in 1978. The artist prioritizes composition, the story, that he aims to tell, emotional value of the image and its aesthetic qualities in his creations. Mustafa Dedeoğlu has been displaying his art in Russia, Spain, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, FYROM, Greece, United States, Romania, Lithuania, Iran, Serbia, Poland, Chezch Republic, Montenegro, Belarus and France.

Masterclass Topic
It is often difficult for photographers to reflect the mood and atmosphere of a moment. Mustafa Dedeoğlu under various headings; both the theoretical and the simple technical knowledge will give you information about reflecting the atmosphere you create in your photographs. He will talk about both personal photographic journey and share his thoughts about taking photographs from his experiences.

Masterclass Program:
Introduction of author, Mustafa Dedeoğlu's personal photography journey and the point of view of the photo (with video).

Techniques and proffesional advice
• How to Capture Mood and Atmosphere in Your Photos
• Spontaneous (Candid) or Posed
• Consider the Lighting
• Using-Camera Flash and ISO
• Use a Wide Aperture
• Show the Setting and Environment
• Capturing Emotions
• Bringing out the Textures
• Editing Your Photos
• The Film Look and Experimenting with Black and White
Portfolio reviewing Review of participantśs home-made works, discussion of participant's portfolio, tips to the future.