Mesiac fotografie 2017

ALMANACH

Almanach Asociace profesionálních fotografů České republiky / The Almanac of The Association of Professional Photographers of the Czech Republic

Almanach Asociace profesionálních fotografů České republiky „V kulturní historii na území Čech, Moravy a Slezska si útvar typu "almanach" vydobyl velmi specifické postavení sborníku úvah rámujících významn. výročí, nebo se stal výběrem textů značících přechod přes práh historie.“ Soubor signovaných fotografií svých 26 členů vydala v roce 2014 Asociace profesionálních fotografů České republiky v omezeném nákladu 20 ks, v designovém přebalu od Studia Činčera. Výběr fototografií: Petr Zhoř oa Rudolf Jung

The Almanac of The Association of Professional Photographers of the Czech Republic "Throughout the cultural history of the territory of Bohemia, Moravia and Silesia, the "almanac" has gained a very specific position among anthologies of contemplative essays that frame significant anniversaries, or they became a selection of texts marking passage through the threshold of history." A set of signed photographs by the 26 members of the Association was published in 2014 by the Association of Professional Photographers of the Czech Republic in a limited edition of 20 issues, in a design cover from Činčera Studio.

 

Art Books Coffee,
Baštová 6/B, Bratislava

Vydavateľ / Editor
Asociace
profesionálních
fotografů

Dátum / Date
1. 11. 2017 o 17:00