Mesiac fotografie 2017

ANDREJ PIRRWITZ (DE)

ČASOPRIESTOR / TIMESPACE

Kurátor / Curator
Václav Macek

Otvorené / Open
denne okrem nedele
a pondelka / daily
except Sunday and
Monday
13:00 – 18:00

Vstupenky / Tickets
2 €

Kontakt / Contact
+421 903 46 87 76
info@galeria-z.sk