Mesiac fotografie 2017

ANTONIA MAYER (AT)

BEING Y VÍŤAZ / WINNER PORTFOLIO REVIEW VIEDEŇ 2016

Kurátorka / Curator
Angelika Krinzinger

Otvorené / Open
utorok – sobota /
Tuesday – Saturday
15:00 – 19:00

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 911 23 87 10
Vernisáž / Opening