Mesiac fotografie 2017

ATELIÉR GUSZTÁV MATZ (SK)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Kurátor / Curator
Martin Kleibl

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 18:00

Vstupenky / Tickets
3 € Platí pre všetky výstavy
v SEDF / valid for all
exhibitions in SEDF

Kontakt / Contact
+421 2 54 41 82 14
www.sedf.sk