Mesiac fotografie 2017

BORIS NÉMETH (SK)

HOMELAND

Kurátorka / Curator
Michaela Pašteková

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Fond na podporu
umenia,
Nadácia Tatrabanky

Otvorené / Open
denne / daily
15:00 – 19:00

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 915 75 18 19
tvorivo.info4um@
gmail.com