Mesiac fotografie 2017

BRUCE GILDEN

KRÁSNA KATASTROFA BEAUTIFUL CATASTROPHE

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 19:00

Vstupenky / Tickets
5 €, Platí pre všetky
výstavy na 2. poschodí
v Dome umenia / valid
for all exhibitions on the
2nd Floor in House of Art

Kontakt / Contact
+421 2 54 41 82 14
www.sedf.sk