Mesiac fotografie 2017

IVAN MATEJKA (SK)

FOTOGRAFIA AKO TOPOGRAFIA VLASTNÉHO MIKROSVETA / PHOTOGRAPHY AS TOPOGRAPHY OF THE OWN MICROWORLD

Kurátori / Curators
Aurel Hrabušický,
Filip Vančo

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Slovenské národné
múzeum, Photoport

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
10:00 – 17:00

Vstupenky / Tickets
4/2,50 €

Kontakt / Contact
+421 2 20 49 12 12
www.snm.sk