Mesiac fotografie 2017

JANA ILKOVÁ (SK)

FAMILY ALBUM

Kurátor / Curator
Filip Vančo

Organizátori
/ Organizers
Mestská knižnica
v Bratislave

Otvorené / Open
pondelok – piatok /
Monday – Friday
8:00 – 19:00

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 20 30 10 44
bratislava@
mestskakniznica.sk