Mesiac fotografie 2017

JANA ŠTURDÍKOVÁ

CHÂTEAUX PO NAŠOM OUR CHÂTEAUX

Kurátor / Curator
Dávid Koronczi

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Slovenský inštitút vo
Varšave

Otvorené / Open
pondelok – štvrtok /
Monday – Thursday
9:00 – 17:00
Piatok / Friday
9:00 – 15:00

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+48 22 635 77 74
www.mzv.sk/sivarsava