Mesiac fotografie 2017

JOHN DEMOS (GR)

ALBÁNSKO / ALBANIA NA HRANICI ZMENY 1990 – 1991 / ON THE CUSP OF CHANGE 1990 – 1991

Kurátorka / Curator
Bernardine Demos

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Galéria Mesta
Bratislavy

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
11:00 – 18:00

Vstupenky / Tickets
4 € / 2 €

Kontakt / Contact
+ 421 2 54 43 36 27
www.gmb.bratislava.sk