Mesiac fotografie 2017

JUDITA CSÁDEROVÁ

„BEZ NÁZVOV“ / "UNTITLED"

Kurátorka / Curator
Monika Mikušová

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Slovenský inštitút
v Budapešti,
Fond výtvarných
umení

Otvorené / Open
pondelok – štvrtok /
Monday – Thursday
10:00 – 18:00
Piatok / Friday
10:00 – 14:00

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+36 13 27 40 00
+36 13 27 40 08
www.mzv.sk/sibudapest