Mesiac fotografie 2017

KRST KNIHY: MATEJKA / LAUNCH OF THE BOOK: MATEJKA

S fotografickou tvorbou Ivana Matejku sa spájajú viaceré paradoxy... Ivan Matejka's photographic work is connected with several paradoxes...

Slovenské národné múzeum
– Výstavný pavilón Podhradie,
Žižkova 16, Bratislava

Autori/ Authors:
Aurel Hrabušický,
Filip Vančo

Krst knihy /
Launch
2. 11. 2017 o 18:00

S fotografickou tvorbou Ivana Matejku sa spájajú viaceré paradoxy. Pred ostatnými fotografmi mal geneticky podmienený náskok – vybavený výrazným talentom vytvoril prvé pozoruhodné snímky už ako šestnásť či sedemnásťročný. Zdalo sa, že vyštartoval na fotografickú dráhu naostro, jeho fotografie veľmi skoro vystavovali, publikovali a sem-tam aj ocenili. Napriek tomu naďalej zostáva málo známym fotografom. Dodnes mal iba dve menšie autorské výstavy, na kultúrnom živote sa zúčastňuje len minimálne a jeho snímky z posledných dvadsiatich rokov takmer nikto nevidel.

Ivan Matejka's photographic work is connected with several paradoxes. In comparison to other photographers, he had all the predispositions needed for a successful head-start. Gifted with remarkable talent, he had already created his first impressive images at the age of sixteen-seventeen. Matejka seemed to have started on the photographic track in a real sense; very soon his photographs were exhibited, published, and appreciated here and there. Despite this, he remains a little-known photographer. Up to now, he has only had two smaller solo exhibitions; he takes part in cultural life only minimally, and almost no one has seen his images from the last twenty years.