Mesiac fotografie 2017

LISL STEINER (AT)

PORTRÉTY Z RAJA PORTRAITS FROM PARADISE

Kurátor / Curator
Branislav Štěpánek

Spoluorganizátori
/ Coorganizers
Rakúske kultúrne
fórum, Rakúska
národná knižnica

Otvorené / Open
pondelok – piatok /
Monday – Friday
9:00 – 17:00

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 (2) 59 30 15 00
pressburg-kf@bmeia.
gv.at