Mesiac fotografie 2017

MARIELA SANCARI (ARG)

MOISÉS

Kurátor / Curator
Branislav Štěpánek

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Rehoľa menších bratov
– Františkánov

Otvorené / Open
utorok – nedeľa /
Tuesday – Sunday
15:00 – 19:00

Vstupenky / Tickets
2 €

Kontakt / Contact
+421 2 54 41 82 14
www.frantiskani.sk