Mesiac fotografie 2017

MAX DE ESTEBAN (ES)

BINÁRNY KÓD / BINARY CODE

Kurátor / Curator
Václav Macek

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Galéria mesta
Bratislavy,
Španielske
veľvyslanectvo

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
11:00 – 18:00

Vstupenky / Tickets
4 € / 2 €

Kontakt / Contact
+421 2 54 43 15 56-8
www.gmb.bratislava.sk