Mesiac fotografie 2017

MESIAC FOTOGRAFIE MASTER CLASS: „STREET“ FOTOGRAFIA – BUĎ SÁM SEBOU / MONTH OF PHOTOGRAPHY MASTER CLASS: STREET PHOTOGRAPHY MASTER CLASS – BE YOURSELF

Neexistuje lepší spôsob na zdokonalenie zručností a upevnenie sebadôvery „street“ fotografa, než ponoriť sa do remesla a získať rady a spätnú väzbu od skúseného učiteľa – tento rok ponúkame dielňu s Bruceom Gildenom, členom Magnum Photos. During this two day intensive photography workshop, Magnum photographer Bruce Gilden, will help students to define their own personal vision, sharing his own experience and the principles that have guided his career.

Stredoeurópsky dom
fotografie,
Prepoštská 4, Bratislava

Lektor
Bruce Gilden,
Magnum Photos

Cena: 200 €

Počet účastníkov: 12

Kontakt
Veronika Paštéková,
+421 905 12 71 85,
veronika.pastekova@gmail.com

Workshop je v anglickom jazyku

MESIAC FOTOGRAFIE MASTER CLASS: „STREET“ FOTOGRAFIA – BUĎ SÁM SEBOU
Bruce Gilden. Feast of San Gennero, Little Italy. 1984.
Bruce Gilden. USA, New York City, 1984

„Pomôžem vám TVORIŤ fotografie, nie iba ROBIŤ fotografie!“

Bruce Gilden / Magnum Photos BRUCE GILDEN prináša do priestoru svojho workshopu jedinečný štýl STREET fotografie, ktorý sa za posledných štyridsať rokov skutočne stal jeho vlastným vďaka práci v New Yorku a ďalších mestských oblastiach v USA aj v zahraničí. Bude pracovať so študentmi, aby sa naučili, ako majú zlepšiť svoje STREET fotografie tým, že si nájdu osobitý štýl pouličnej fotografie a definujú si osobnú víziu.

Neexistuje lepší spôsob na zdokonalenie zručností a upevnenie sebadôvery „street“ fotografa, než ponoriť sa do remesla a získať rady a spätnú väzbu od skúseného učiteľa – tento rok ponúkame dielňu s Bruceom Gildenom, členom Magnum Photos.

Gilden sa podelí o svoje vlastné skúsenosti z ulíc, aby pomohol študentom zvýšiť ich pohotovosť a "zmysel pre ulicu". Tieto princípy sú nevyhnutné pre prácu v akomkoľvek prostredí a tiež pre schopnosť ocitnúť sa v centre diania, ale nenarúšať ho.
Okrem vedenia workshopu Bruce Gilden odprezentuje svoju 40-ročnú STREET fotografickú tvorbu.

DOMÁCE PRÁCE:
Nafoťte buď 50 digitálnych obrázkov alebo 2 rolky filmu na mieste alebo v situácii, kde sa vám dobre pracuje, a 50 digitálnych obrázkov (či 2 rolky filmu) niekde inde, kde je vám nepríjemné pracovať. Prosím, neprezentujte viac ako 5 fotografií.

PRVÝ DEŇ WORKSHOPU:
Okrem domácich prác prineste vaše najlepšie fotografie príznačné pre váš štýl (nemusí ísť o STREET fotografie). Po prehliadke portfólií dostane každý študent zadanie súvisiace s jeho silnými a slabými stránkami. Poobede budú účastníci fotografovať.

DRUHÝ DEŇ WORKSHOPU:
Zo zadaní dokončených počas workshopu vytvorí každý účastník obrazovú esej, pri ktorej zostavovaní mu lektor pomôže.

Lecturer
Bruce Gilden,
Magnum Photos

Price: 200 €
Number of participants: 12

Contact
Veronika Paštéková,
+421 905 12 71 85,
veronika.pastekova@gmail.com

Workshop is in
English language

"I want to help you MAKE photographs, not TAKE photographs!"
Bruce Gilden / Magnum Photos
BRUCE GILDEN brings to his master class his unique style of street photography which has truly become his own over the past 40 years of working in New York City and other urban areas, both in the US and abroad. He will work with the students to teach them how to improve their pictures shot in the streets by best identifying their working “style” for street photography, and define their
personal vision.

Gilden will share his own experience in the street to aid the students in gaining “street smart” sensibilities. These principles are necessary to work in any environment and to be in the middle of the scenario without being obtrusive. In addition to his master class, Bruce Gilden will also give a lecture-presentation on his 40-year body of street work in CD form.

PRE-CLASS ASSIGNMENT :
Shoot either 50 digital images or 2 rolls of film in an area or a situation where you are “comfortable” working in, AND 50 digital images (or 2 rolls of film) somewhere else where you are “not comfortable” working in. Please present no more than 5 images.

FIRST DAY OF CLASS
In addition to the pre-class assignment, bring your best photos, ones that are indicative of your style (they do NOT have to be “street” photographs). After I review their portfolios, each student will be given a personal assignment related to their strengths
or weaknesses. In the afternoon everybody goes out to shoot on their own.

SECOND DAY OF CLASS
From the recently-completed assignments, each participant will have produced an essay that the lector will help in putting together.