Mesiac fotografie 2017

MUSTAFA DEDEOĞLU (TR)

NADČASOVÉ VEĽKOMESTO ISTANBUL & TVÁRE TIMELESS CITY ISTANBUL & FACES

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Veľvyslanectvo
Tureckej republiky

Otvorené / Open
utorok – nedeľa /
Tuesday – Sunday
14:00 – 19:00

Vstupenky / Tickets
3 € Platí pre všetky
výstavy v ZOYA Gallery
/ valid for all exhibitions
in ZOYA Gallery

Kontakt / Contact
+421 2 20 92 28 11
www.zoyagallery.sk