Mesiac fotografie 2017

NATAŠA SEGULIN (SI)

V PRÍSTAVE / IN THE HARBOUR

Kurátor / Curator
Dejan Sluga

Spoluorganizátori
/ Coorganizers
Veľvyslanectvo
Slovinskej republiky,
Photon – Centre
for Contemporary
Photography

Otvorené / Open
pondelok – piatok /
Monday – Friday
9:00 – 16:00
4. – 5.11.
10:00 – 14:00

Vstupenky / Tickets
voľný vstup / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 57 26 77 00
www.bratislava.
embassy.si