Mesiac fotografie 2017

NE) ZÁBAVNÝ PARK / (UN) FUNFAIR TOWN (PL)

JÓZEF ROBAKOWSKI, MAGA SOKOLSKA, GRZEGORZ SZTWIERTNIA, WOJCIECH WILCZYK, JOANNA ZEMANEK

Kurátori / Curators
Joanna Zemanek and
Grzegorz Sztwiertnia

Spoluorganizátori
/ Coorganizers
Poľský inštitút
v Bratislave,
Akadémia umení
v Krakove

Otvorené / Open
pondelok – štvrtok /
Monday – Thursday
10:00 – 17:00
piatok / Friday
9:00 – 15:00
5.11.
10:00 – 17:00

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 54 43 20 14
www.polinst.sk