Mesiac fotografie 2017

OTVORENÁ VÝZVA OPEN CALL

OTVORENÁ VÝZVA OPEN CALL

Medzinárodná porota /
Intenational jury
Josef Moucha,
Michaela Bosáková,
Irina Chmyreva

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko

Otvorené / Open
pondelok – sobota /
Monday – Saturday
14:00 – 18:00

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+ 421 2 54 41 82 14
www.sedf.sk