Mesiac fotografie 2017

PAOLA DI BELLO (IT)

MNOHOZNAČNÉ PRIESTORY AMBIGUOUS SPACES

Kurátorka / Curator
Gigliola Foschi

Spoluorganizátori
/ Coorganizers
Galleria Bianconi,
Galleria Frittelli,
Taliansky kultúrny
inštitút

Otvorené / Open
utorok – nedeľa /
Tuesday – Sunday
14:00 – 19:00

Vstupenky / Tickets
3 € Platí pre všetky
výstavy v ZOYA Gallery
/ valid for all exhibitions
in ZOYA Gallery

Kontakt / Contact
+421 2 20 92 28 11
www.zoyagallery.sk