Mesiac fotografie 2017

ROBERT V. NOVÁK (CZ)

OPUSTIŤ TOTO MIESTO TO LEAVE THIS PLACE

Kurátorka / Curator
Silvia L. Čúzyová

Spoluorganizátori
/ Coorganizers
Vysoká škola
výtvarných umení,
České centrum

Otvorené / Open
utorok, štvrtok /
Tuesday, Thursday
12:00 – 19:00
streda, piatok – nedeľa
/ Wednesday, Friday –
Sunday
10:00 – 17:00

Vstupenky / Tickets
2 €

Kontakt / Contact
medium@vsvu.sk