Mesiac fotografie 2017

VLADIMÍR BIRGUS (CZ)

TAK MNOHO, TAK MÁLO FOTOGRAFIE Z LET, KDY SE TAK MNOHO MUSELO A TAK MÁLO SMĚLO SO MUCH, SO LITTLE PHOTOGRAPHS FROM YEARS WHEN SO MUCH WAS DEMANDED AND SO LITTLE WAS ALLOWED

Kurátor / Curator
Jiří Siostrzonek

Spoluorganizátori
/ Coorganizers
Institut tvůrčí
fotografie Slezské
univerzity v Opavě
České centrum
v Bratislavě,
Univerzitná knižnica
v Bratislave

Otvorené / Open
pondelok – piatok /
Monday – Friday
14:00 – 18:00

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 20 46 65 18
+421 2 20 46 65 21
produkcia.mfkc@ulib.sk
www.ulib.sk