Mesiac fotografie 2017

WASWO X. WASWO (IN)

ATELIÉR V RÁDŽASTHÁNE A STUDIO IN RAJASTHAN

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Tasveer,
Asia-Europe
Foundation

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 18:00

Vstupenky / Tickets
3 €
Platí pre všetky výstavy
v SEDF / valid for all
exhibitions in SEDF

Kontakt / Contact
+421 2 54 41 82 14
www.sedf.sk