Mesiac fotografie 2017

Open call 2017

Festival Mesiac fotografie 2017 vyhlasuje OTVORENÚ VÝZVU!

Medzinárodný festival Mesiac fotografie 2017 vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie fotografických sérií po prvýkrát v histórií.

 

Téma predkladaných fotosérií je otvorená pre všetky fotografické žánre, pretože máme záujem prezentovať to najlepšie zo súčasnej fotografickej tvorby. Rozhodli sme sa dať priestor začínajúcim aj skúseným fotografom, a rovnako chceme dať príležitosť novým, doposiaľ neobjaveným talentovaným fotografom, ktorí budú mať možnosť vystavovať na 27. ročníku festivalu Mesiac fotografie. Otvorenú výzvu zároveň spájame s Medzinárodnou prehliadkou portfólií, ktorá umožňuje fotografom diskutovať o ich práci s kurátormi, editormi, galeristami a organizátormi fotografických festivalov. Do vyhodnocovania budú zaradené všetky práce, zaslané do otvorenej výzvy. Najlepší fotografi sa budú môcť zúčastniť sprievodného podujatia bezplatne.

Medzinárodná porota festivalu vyhlási víťazov „OTVORENEJ VÝZVY” v októbri 2017 a spomedzi najlepších prihlásených fotosérií vyberie:

  • 10 fotografov, ktorých práce budú zaradené do festivalového programu Mesiac fotografie 2017 a kolektívnej výstavy v “Galérii pod divadlom” , ich fotografie na výstavu budú vytlačené bezplatne.
  • 25 fotografov, ktorí dostanú možnosť prezentovať svoje portfólio na Medzinárodnej prehliadke portfólií 2017 v Slovenskej národnej galérií v kaviarni Berlinka v Bratislave (viac info na www.portfolioreview.sk ).

Podmienkou účasti je zaslanie maximálne 20 fotografií do 15. septembra 2017 a úhrada účastníckeho poplatku 25 eur, viac info nájdete  v MANUÁLI.

Kontaktné osoby:

Kristina Devinska, OPEN CALL, kristina.devinska@sedf.sk

Dorota Holubova, Portfolio review, holubova@sedf.sk

 

MANUÁL

 

V manuáli pre OTVORENÚ VÝZVU nájdete pravidlá týkajúce sa prihlasovania a účasti na festivale Mesiac fotografie 2017 (MF). Cieľom festivalu je poskytnúť priestor pre kvalitné fotografické práce. Týmto spôsobom podporujeme začínajúcich talentovaných umelcov, ako aj známe tváre z oblasti fotografie. Ponúkame priestor pre tematicky variabilné, kvalitné fotografické práce, od umeleckých fotografií až po dokumentárny a reportážny žáner. Dátum konania MF je 30. október – 30. november 2017. Účastníkmi otvorenej výzvy môžu byť jednotliví fotografi alebo umelci bez ohľadu na ich vek, štátnu príslušnosť a pôvod krajiny trvalého pobytu.


1. Termíny

Konečný dátum pre predkladanie fotografických prác prostredníctvom online formulára je 15. september 2017.  Vybrané práce budú vytlačené na náklady festivalu a následne vystavené v Galérii pod divadlom na Laurinskej 20 v Bratislave počas festivalu Mesiac fotografie v novembri 2017.


2. Účastnícky poplatok

Poplatok 25 eur môžete uhradiť  vkladom/prevodom na náš účet –  IBAN: SK82 1111 0000 0012 1608 5503, SWIFT: UNCRSKBX, ako variabilný symbol  prosím uveďte svoje meno. Do poznámky uveďte OPENCALL2017. Platbu môžete uskutočniť aj Vašou platobnou kartou TU. Postup pre platbu kartou:

  • vyplňte registračný formulár
  • stlačte 2 x NEXT
  • do kolónky „ Please leave a note to us your order if you want to“  vpíšte OPENCALL2017
  • Potvrďte platbu stlačením „Confirm Order“
  • stlačte webcard logo a dokončíte platbu vpísaním potrebných údajov.


3.  Výhody vyplývajúce z účastníckeho poplatku

  • 10 fotografov bude zaradených do festivalového programu Mesiac fotografie 2017 a kolektívnej výstavy v Galérii pod divadlom, ich fotografie na výstavu budú vytlačené bezplatne;
  • 25 fotografov dostane možnosť prezentovať svoje portfólio na Medzinárodnej prehliadke portfólií 2017 v Slovenskej národnej galérií v kaviarni Berlinka v Bratislave (viac info na www.portfolioreview.sk)


4.  Predkladanie fotografických prác

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom vyplneného online formulára s potrebnými prílohami. Prostredníctvom on-line formulára môžete poslať maximálne 20 takto označených fotografií:

Číslofotografie_MenoAutora_NázovFotosérie (napr. 01_DorotaHolubova_Balifornia).

Fotografie posielajte vo formáte JPEG, v rozlíšení max. 150 dpi, vo formáte 1200 pixelov širšia strana.  Proces nahrávania fotografií môže trvať niekoľko minút. Ak nám zasielate viac fotografií, ako je v stanovenom limite pre jednu online prihlášku (20 snímok), pre každý ďalší súbor fotografií (opäť max. počet 20 snímok) je potrebné vyplniť znovu osobitný on-line formulár a zaplatiť stanovený účastnícky poplatok 25 eur. Povinnou prílohou je aj výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu poplatku. O prijatí prihlášky vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.


5.  Víťazné fotografické práce

Všetky predložené práce vyhodnocuje medzinárodná porota zostavená pre festival Mesiac fotografie 2017.  Témy pre festival Mesiac fotografie 2017 môžu byť modifikované v procese hodnotenia fotografických prác v závislosti od toho, aké práce nám budú predkladané. O  vyhodnotení vybraných autorov, ktorí sa zúčastnia kolektívnej výstavy a medzinárodnej prehliadky portfólií,  vás budeme informovať najneskôr do 10. októbra 2017 prostredníctvom zoznamu na webovej adrese www.mesiacfotografie.sk. Vybrané práce môžu byť  prezentované na webovej stránke  festivalu  a môžu byť súčasťou propagačnej kampane v tlači a v online médiách.  Zaslaním prác na festival Mesiac fotografie 2017 udeľujete  právo v súvislosti s propagáciou festivalu Mesiac fotografie 2017 publikovať  vaše fotografie spolu s vaším menom a informáciami vzťahujúcimi sa na vašu prácu.