Mesiac fotografie 2017

Open call 2017

Festival Mesiac fotografie 2017 vyhlasuje OTVORENÚ VÝZVU! TERMÍN PREDKLADANIA PRIHLÁŠOK JE 30 SEPTEMBER 2017! 

Medzinárodný festival Mesiac fotografie 2017 vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie fotografických sérií po prvýkrát v histórií.

 

Téma predkladaných fotosérií je otvorená pre všetky fotografické žánre, pretože máme záujem prezentovať to najlepšie zo súčasnej fotografickej tvorby. Rozhodli sme sa dať priestor začínajúcim aj skúseným fotografom, a rovnako chceme dať príležitosť novým, doposiaľ neobjaveným talentovaným fotografom, ktorí budú mať možnosť vystavovať na 27. ročníku festivalu Mesiac fotografie. Otvorenú výzvu zároveň spájame s Medzinárodnou prehliadkou portfólií, ktorá umožňuje fotografom diskutovať o ich práci s kurátormi, editormi, galeristami a organizátormi fotografických festivalov. Do vyhodnocovania budú zaradené všetky práce, zaslané do otvorenej výzvy. Najlepší fotografi sa budú môcť zúčastniť sprievodného podujatia bezplatne.

Medzinárodná porota festivalu vyhlási víťazov „OTVORENEJ VÝZVY” v októbri 2017 a spomedzi najlepších prihlásených fotosérií vyberie:

  • 10 fotografov, ktorých práce budú zaradené do festivalového programu Mesiac fotografie 2017 a kolektívnej výstavy v “Galérii pod divadlom” , ich fotografie na výstavu budú vytlačené bezplatne.
  • 25 fotografov, ktorí dostanú možnosť prezentovať svoje portfólio na Medzinárodnej prehliadke portfólií 2017 v Slovenskej národnej galérií v kaviarni Berlinka v Bratislave (viac info na www.portfolioreview.sk ).

Podmienkou účasti je zaslanie maximálne 20 fotografií do 15. septembra 30.septembra 2017 a úhrada účastníckeho poplatku 25 eur, viac info nájdete  v MANUÁLI.

Kontaktné osoby:

Kristina Devinska, OPEN CALL, kristina.devinska@sedf.sk

Dorota Holubova, Portfolio review, holubova@sedf.sk

 

MANUÁL

 

V manuáli pre OTVORENÚ VÝZVU nájdete pravidlá týkajúce sa prihlasovania a účasti na festivale Mesiac fotografie 2017 (MF). Cieľom festivalu je poskytnúť priestor pre kvalitné fotografické práce. Týmto spôsobom podporujeme začínajúcich talentovaných umelcov, ako aj známe tváre z oblasti fotografie. Ponúkame priestor pre tematicky variabilné, kvalitné fotografické práce, od umeleckých fotografií až po dokumentárny a reportážny žáner. Dátum konania MF je 30. október – 30. november 2017. Účastníkmi otvorenej výzvy môžu byť jednotliví fotografi alebo umelci bez ohľadu na ich vek, štátnu príslušnosť a pôvod krajiny trvalého pobytu.


1. Termíny

Konečný dátum pre predkladanie fotografických prác prostredníctvom online formulára je 15. september 30.september 2017.  Vybrané práce budú vytlačené na náklady festivalu a následne vystavené v Galérii pod divadlom na Laurinskej 20 v Bratislave počas festivalu Mesiac fotografie v novembri 2017.


2. Účastnícky poplatok

Poplatok 25 eur môžete uhradiť  vkladom/prevodom na náš účet –  IBAN: SK82 1111 0000 0012 1608 5503, SWIFT: UNCRSKBX, ako variabilný symbol  prosím uveďte svoje meno. Do poznámky uveďte OPENCALL2017. Platbu môžete uskutočniť aj Vašou platobnou kartou TU. Postup pre platbu kartou:

  • vyplňte registračný formulár
  • stlačte 2 x NEXT
  • do kolónky „ Please leave a note to us your order if you want to“  vpíšte OPENCALL2017
  • Potvrďte platbu stlačením „Confirm Order“
  • stlačte webcard logo a dokončíte platbu vpísaním potrebných údajov.


3.  Výhody vyplývajúce z účastníckeho poplatku

  • 10 fotografov bude zaradených do festivalového programu Mesiac fotografie 2017 a kolektívnej výstavy v Galérii pod divadlom, ich fotografie na výstavu budú vytlačené bezplatne;
  • 25 fotografov dostane možnosť prezentovať svoje portfólio na Medzinárodnej prehliadke portfólií 2017 v Slovenskej národnej galérií v kaviarni Berlinka v Bratislave (viac info na www.portfolioreview.sk)


4.  Predkladanie fotografických prác

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom vyplneného online formulára s potrebnými prílohami. Prostredníctvom on-line formulára môžete poslať maximálne 20 takto označených fotografií:

Číslofotografie_MenoAutora_NázovFotosérie (napr. 01_DorotaHolubova_Balifornia).

Fotografie posielajte vo formáte JPEG, v rozlíšení max. 150 dpi, vo formáte 1200 pixelov širšia strana.  Proces nahrávania fotografií môže trvať niekoľko minút. Ak nám zasielate viac fotografií, ako je v stanovenom limite pre jednu online prihlášku (20 snímok), pre každý ďalší súbor fotografií (opäť max. počet 20 snímok) je potrebné vyplniť znovu osobitný on-line formulár a zaplatiť stanovený účastnícky poplatok 25 eur. Povinnou prílohou je aj výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu poplatku. O prijatí prihlášky vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.


5.  Víťazné fotografické práce

Všetky predložené práce vyhodnocuje medzinárodná porota zostavená pre festival Mesiac fotografie 2017.  Témy pre festival Mesiac fotografie 2017 môžu byť modifikované v procese hodnotenia fotografických prác v závislosti od toho, aké práce nám budú predkladané. O  vyhodnotení vybraných autorov, ktorí sa zúčastnia kolektívnej výstavy a medzinárodnej prehliadky portfólií,  vás budeme informovať najneskôr do 10. októbra 2017 prostredníctvom zoznamu na webovej adrese www.mesiacfotografie.sk. Vybrané práce môžu byť  prezentované na webovej stránke  festivalu  a môžu byť súčasťou propagačnej kampane v tlači a v online médiách.  Zaslaním prác na festival Mesiac fotografie 2017 udeľujete  právo v súvislosti s propagáciou festivalu Mesiac fotografie 2017 publikovať  vaše fotografie spolu s vaším menom a informáciami vzťahujúcimi sa na vašu prácu.